Tema projekt

5 framgångsfaktorer för lyckade projekt

Många projekt som misslyckas, enligt projektledningsexperten Bo Tonnqvist. En del yrkesgrupper arbetar uteslutande i projektform. Men även andra som har ett mer ”linjebetonat” arbete, deltar