Partners för styrning av projektverksamhet

Exicom är ledande leverantör av helhetslösningar för styrning av projektverksamhet.

Några av våra partners som bidrar när vi hjälper verksamheter med sin projektverksamhet:

TIETO

Tieto är partner till Exicom sedan 2004. Samarbetet fokuserar på Tietos projektmetod PPS och Copernicus Pro’s standardfunktion för att skapa mallprojekt baserat på PPS. I Exicoms kravbild på funktionalitet för Copernicus Pro finns PPS löpande med och Exicoms konsulter är väl insatta i PPS. Tietos konsulter är väl insatta i Copernicus Pro och fördelarna i produkter med en helhetssyn på styrning av projekt.

AAA SOLIDITET AB

AAA Soliditet AB är partner med Exicom sedan 2011. Integrationslösningen ger dagligt uppdaterad kreditvärdering och limit – enligt Soliditets nordiska kreditvärderingssystem - direkt in i Copernicus Kundreskontra. Larmlistor, som kombinerar information om förändringar i kreditvärdighet med information om vad som är obetalt som och vad som är ofakturerat, kan automatiskt skickas ut till såväl kundansvariga som ekonomiavdelningen. En stor fördel med denna lösning är att den automatiserar hanteringen av kreditrating och ger snabb information till berörda medarbetare. Ni får tidiga varningssignaler som hjälper er undvika kreditrisker, och ni kan upptäcka och ta vara på positiva förändringar. Med ökad kunskap och bra verktyg får ni bättre kontroll som kan ge er ökade intäkter, lägre kostnader samt förbättra kapitalbindningen.

INTRUM JUSTITIA

Intrum är partner till Exicom sedan 2011. Genom integrationen mellan Copernicus Pro och Intrum är det möjligt att automatiskt överföra förfallna fakturor till Intrum för inkassohantering. Du styr enkelt med en särskild kravkod när en faktura skall överföras till Intrum. Lösningen ger en snabb hantering av krav och eliminerar fel. Integrationen med Intrum snabbar upp kravhanteringen och förbättrar kapitalbindningen. Samtidigt minskas företagets kreditförluster.

BASEFARM

Med lång erfarenhet av drift av affärskritiska system är Basefarm kända för att vara flexibla inom cloud drift. Basefarm är partner till Exicom sedan 2018.

CENTSOFT

Med Centsoft Invoice får du marknadens modernaste system för att hantera leverantörsfakturor. Det är ett kraftfullt men ändå enkelt system att jobba i, och det fungerar både för mindre företag såväl som stora.

CERTUS GROWTH

Samarbetar med Exicom Software för att utveckla och förbättra marknadsföring och försäljning på både strategisk och operativ nivå.

ANDRS BLOMÉ

Anders Blomé ingår i Exicoms nätverk av professionella aktörer inom området Enterprise Project Management. Anders Blomé arbetar bl a med certifiering av projektledare inom ramen för IPMA och Svenskt Projekforum.

FÖRSÄLJNINGSCHEFEN.SE

Ett samarbete för att utveckla försäljningen och affären tillsammans.