Ramavtal offentlig sektor

Detta ramavtal – Kontorsstöd för offentlig sektor är ett av fyra ramavtalsområden inom Programvaror och tjänster. Ramavtalsområdet omfattar programvaror och tjänster som i första hand ger stöd till användaren hos offentlig sektor inom generella kontorsgöromål samt för att skapa statistik och analysera information.

Typiska  användningsområden i detta ramavtal är projektverktyg samt planeringsverktyg som Exicom Software erbjuder. Andra användningsområden är ordbehandling, kalkylark, register, presentationsverktyg, e-post, grupprogramvara, intranät, desktop publishing, CRM, webbredigering, ritningsverktyg, kartverktyg, GIS, bildbehandling, lärplattform, data warehouse, data mining, datavisualisering, rapportgenerator, beslutsstöd, webbstatistik, enkätverktyg, analysverktyg, statistikverktyg.

Ramavtalet omfattar även tjänster som konsulttjänster, molntjänster och kundunik tjänsteleverans. Utöver dessa programvaror och tjänster finns möjlighet att avropa en webbshop vilket är en tjänst från vilken kund enkelt efter avrop kan köpa en begränsad mängd programvaror samt uppdateringar och uppgraderingar till befintliga programvaror. 

Exicom Softwares produkt Copernicus Business Suite och tjänster kopplat till det kan nu enkelt avropas via ramavtalet ”Kontorsstöd”.

Samtliga kommuner, Landsting, stiftelser och statliga myndigheter som är anslutna till Kammarkollegiets ramavtal, har möjlighet att avropa våra produkter och tjänster via avtalet Programvaror och tjänster – Kontorsstöd.