Företagsledning

Följande personer ingår i Exicom Softwares företagsledning.

Andreas Freiman

VD

Ingemar Fridmar

Ekonomichef

Arne Fridmar

Utvecklingschef

Yvonne Nordström

Konsultchef