Så blir du en bättre projektbeställare i 7 steg
2018-05-29
Exicom möter framtiden med nya VDn Andreas Freiman
2018-06-18
 
 

Vad skiljer projektstyrning från projektledning?

Projektformen är vid sidan av vanlig linjeverksamhet det vanligaste sättet att organisera företag och organisationer. Men ändå är det vanligt att chefer och ledare blandar ihop begreppen projektstyrning och projektledning.

Begreppsförvirringen och dålig koll på vad de betyder i praktiken är enligt Bo Tonnqvist (författare och expert på metoder för projektledning) en orsak till att projekt misslyckas. Projekten når inte sina mål, medarbetarna presterar inte optimalt, företagets tillväxt eller lönsamhet blir sämre än önskat.

Vi reder därför ut de båda begreppen projektstyrning och projektledning. Vad skiljer dem åt och varför är det viktigt för varje chef att beakta båda dessa perspektiv.

Se våra affärssystem

Med Copernicus får ni en unik möjlighet att få ett helhetsgrepp över projektprocessen genom att sammanföra planering med ekonomisk uppföljning.

Vad är projektstyrning och projektledning?

Projektstyrning är hur du hanterar portföljen av projekt. Det är som styrelsen i ett företag som sätter riktlinjer och mål samt fattar viktiga beslut om resurser och prioriteringar. På samma sätt handlar projektstyrning om att systematiskt fatta beslut om vilka projekt som ska initieras, drivas och avslutas samt om prioriteringen dem emellan.

Projektledning är hur du hanterar ett enskilt projekt. Detta kan jämföras med chefers ansvar för att leda och organisera sin verksamhet utifrån styrelsens riktlinjer. Till hjälp finns metoder kring projektledning som beaktar hur projekt ska planeras, ledas, genomföras och följas upp.

Alla behöver en sammanhållen projektstyrning

Något som Bo Tonnqvist betonar är att ett företag behöver ha en sammanhållen projektstyrning, men att olika projekt metodmässigt kan bedrivas på olika sätt.

Agila metoder har blivit väldigt populära och ett agilt projekt är alltså en projektmetodik som används i projektledningen. Vad som ofta händer när företag går ”all in” agilt är att man tappar projektstyrningen. Att ha en funktion för övergripande projektstyrning är dock lika viktigt när man arbetar agilt som i mer traditionellt planerade projekt.

Ofta är det också lämpligt att blanda olika projektformer då formen bör styras utifrån behov och situation.

Källa: Intervju med Bo Tonnqvist som är föreläsare, författare och konsult med specialitet att hjälpa företag och organisationer att införa projekt-metoder och agila arbetssätt.

Vill du ha mer tips från vårt Exicom Software så anmäl dig till vårt Nyhetsbrev här eller nedan.

Exicom Software AB

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!


  Vi lämnar aldrig ut din epostadress och det är lätt att avprenumerera.

  Har du frågor?

  Ifall du har några frågor om våra erbjudanden eller tjänster så är du välkommen att kontakta oss. Vi gör vårt bästa för att du ska få hjälp så snabbt och effektivt som möjligt. Välkommen till Exicom – Let’s create value.


  Kontakta oss

  Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!


   Vi lämnar aldrig ut din epostadress och det är lätt att avprenumerera.

   Har du frågor?

   Ifall du har några frågor om våra erbjudanden eller tjänster så är du välkommen att kontakta oss. Vi gör vårt bästa för att du ska få hjälp så snabbt och effektivt som möjligt. Välkommen till Exicom – Let’s create value.


   Kontakta oss

   Upptäck skillnaden.

   Låt oss berätta hur Copernicus kan öka värdet i era projekt.
   Personlig genomgång • Helt kostnadsfritt • Helt förutsättningslöst    KONTAKT
    Svenska