Molnbaserade affärssystem för Projekt-
och Uppdragsorienterade verksamheter med höga krav.


 

 

Molnbaserade affärssystem för Projekt-
och Uppdragsorienterade verksamheter med höga krav.


 
 
Copernicus

En effektiv planering, styrning och kontroll av verksamheten är kritiska framgångsfaktorer för tillväxt i en snabbrörlig värld. Exicoms mission är att möjliggöra och stödja våra kunders affärsprocesser och mål genom att tillhandahålla de mest effektiva verktygen. Automatisering och full mobilitet är hörnstenar i allt vi gör. 
 

Några av våra kunder är


 
 
KONTAKT
Svenska