Så blir du en bättre projektbeställare i 7 steg

Rollen som projektbeställare underskattas ofta eller tas för given.

Rollen som projektbeställare underskattas ofta eller tas för given. Förmodligen för att chefer är vana vid att arbetsleda medarbetare både i vardagligt arbete och i tillfälliga projekt. Men rollen som beställare av projekt inte är självklar. Det är en egen roll och det finns metoder och principer för bra projektbeställning.

 

Genom att vässa din förmåga som beställare kan du få mer gjort, bättre resultat, nöjdare medarbetare och själv lägga mindre tid på att arbetsleda eller hantera projekt som inte fungerar.

 

Här är 7 steg för hur du blir en bättre beställare av projekt.

 

  1. Starta rätt projekt

Något som är lätt att förstå men ofta svårt att göra i praktiken är att välja ”rätt” projekt. Ofta handlar detta om att faktiskt säga nej till fel projekt och låta de viktigaste projekten få mer tid, fokus och resurser.

  1. Ta fullt ägarskap för förstudie och business case

En god ledare är bra på att delegera. Men för att vara en bra beställare av projekt är det viktigt att inte delegera utformningen av projektet för tidigt. Beställaren behöver äga den första fasen i ett projekt. Kalla det förstudie eller ”projektbeställning”. Om du tar ägarskap för första fasen i projektet och själva ”affärscaset” så ökar du chanserna till ett framgångsrikt projekt.

  1. Formulera ett tydligt mål och syfte

Slarva inte med formuleringen av mål för projektet. Ett rätt uppsatt projekt har både ett tydligt projektmål och ett tydligt effektmål. Effektmålet svarar på frågan hur projektet ska bidra till att göra något enklare, billigare, snabbare eller bättre – på ett mätbart sätt.

  1. Säkra resurser och budget

Starta inga projekt utan att säkra de nödvändiga resurserna i form av kompetens, arbetstid och budget. Om de rätta resurserna inte finns ska du antingen omformulera projektets mål och krav eller inte göra projektet alls.

  1. Säkerställ tydliga krav

En bra beställare säkerställer att tydliga krav tas fram så att projektet har rätt förutsättningar för en god leverans. Detta innefattar både övergripande prioriteringar och affärskrav (vad är viktigast; tid, kostnad eller kvalitet?), men också andra typer av krav som affärsmässiga, funktionella och tekniska.

  1. Välj rätt projekt- och utvecklingsmetod

Som beställare har du ett ansvar för att rätt utvecklingsmetod används. Det finns olika metoder som är rätt i olika situationer. Allt från traditionella ”vattenfallsmetoder” till agila arbetssätt. Din projektledare bör ha bra kunskap om vilken metod som passar bäst. Men du är ytterst ansvarig för att rätt metod används.

  1. Behåll ansvar för realisering

Som beställare behöver du också ta ansvar för realisering av de resultat som projektet ska uppnå. Ibland kan effekterna komma långt efter att projektet levererats klart och även i dessa fall är det idealt du som beställare som ansvarar för realiseringen.

När du behärskar dessa sju områden så är du garanterat en bra beställare av projekt.

Källa: Intervju med Bo Tonnqvist som är föreläsare, författare och konsult med specialitet att hjälpa företag och organisationer att införa projekt-metoder och agila arbetssätt.