Tema projekt

Tänk på detta när ni byter ekonomisystem

Många konsult och tjänsteföretag har äldre eller manuella system för tid och ekonomi. Det gör att administrativa rutiner för tidredovisning, fakturering, attest och uppföljning kan