Så här lyckas du bättre med projekt ”i linjen”

En utmaning i linjeverksamhet är att man ofta behöver driva projekt samtidigt som den dagliga verksamheten måste löpa på.

I den här artikeln ger vi fem tips för hanteringen av resurser som ökar chansen att lyckas med projekt.

När medarbetare i ”linjen” allokeras till ett projekt uppkommer en splittring mellan projektaktiviteter och deras ”vanliga” arbetsuppgifter. Detta kan medföra ett ineffektivt projekt och att projektresultaten uteblir.   En annan fallgrop är att tro att projektledaren ska ta över och arbetsleda personerna i projektgruppen. Men egentligen är det chefens ansvar att hantera resurserna och skapa rätt förutsättningar för projektet.
Här är några saker du som chef kan göra för att öka chanserna att ditt team lyckas med projektarbetet.

5 sätt att ge projektet goda förutsättningar

Här är några sätt att hantera projektresurserna bättre:

  1. Frigör personer för projektet. Antingen genom att ta bort befintliga arbetsuppgifter från personerna i projektet eller genom att köpa in tillfälliga resurser.
    1. Hjälp personerna att fokusera. På ren svenska – vad ska de säga nej till?

 

  1. Följ upp och bry dig om hur det går. Forskning visar att det absolut viktigaste ledarbeteendet för god prestation hos medarbetare är ”monitoring” det vill säga att intresserat följa upp och fråga personerna om deras arbete.
    1. Ge feedback. Säkerställ att personerna får feedback på sitt arbete i någon form.

 

  1. Utvärdera. Gör en utvärdering av projektet när det avslutas för att kunna dra lärdomar till kommande projekt.

Att projekt inte får rätt förutsättningar för att lyckas är en av fem huvudsakliga fallgropar i projektledning, enligt projektledarexperten och författaren Bo Tonnqvist. Här kan du läsa om de fyra andra: 5 skäl till att projekt misslyckas. De 5 viktigaste skälen till att projekt misslyckas