Några av våra kunder

Den kontinuerliga utvecklingen av våra produkter sker i ett nära samarbete med våra kunder. Nedan finner du ett urval utav effektiviseringar och fall där Exicom Software bidrog till en produktivare verksamhet.

Scania

Scania använder Copernicus för sin produktutveckling. Funktioner som används är tidrapportering, uppföljning av projekt och projektprognoser. Informationen i Copernicus är också en bas för uppföljning av produktutvecklingskostnader och prognoser.

Länsförsäkringar

Länsförsäkringar är en av Sveriges största finansiella koncerner. Länsförsäkringar använder Copernicus för tidrapportering, projektredovisning, fakturering och projekt- och resursplanering. En integration mot Oracle Financial finns där Copernicus skapar underlag för vidare bearbetning.

Axfood

Axfood har använder Copernicus för planera och följa upp tid och projekt. Systemet är integrerat med SAP. Copernicus används som ett verktyg för att budgetera timmar för projekt, fördelning och bokning av resurser och prognoser.

Bitsdata

Bitsdata levererar heltäckande IT-tjänster till Sveriges ledande bilhandelsföretag för Scania och VW. Med ökade krav internt och externt använder Bitsdata Copernicus som ett komplett ERP system för tidrapportering , reseräkning, projekt planering, projekt redovisning, fakturering och redovisning.

FVB

Fvb är teknikkonsulter med stora åtaganden runt moderna miljövänliga energilösningar i Sverige och internationellt. Företaget använder Copernicus som ett komplett ERP system för tidrapportering , reseräkning, projekt planering, projekt redovisning, fakturering och redovisning.

Business Wellness

Business Wellness är ett modernt konsultföretag med enskilda dotterbolag, ex. Centigo and Accigo. Koncernen använder Copernicus som ett komplett ERP system för tidrapportering, reseräkning, projekt planering, projekt redovisning, fakturering, koncernmellanhavanden och redovisning.