Copernicus Time

Tidrapportering via webb eller smartphone, attester, planering av schema och flextid och mycket mer.

Copernicus Time består av

Är du nyfiken och vill veta mer?

Upptäck styrkan med Copernicus Time.

Ord från våra kunder

Smartare tidrapportering

Kopplar du Copernicus Time till ert ekonomi- och lönesystem får du full valuta för din tid. Vi använder beprövade standardgränssnitt till ditt ekonomi- och lönesystem.

Tidrapporter och utgiftsredovisningar går direkt in i era system och du slipper tidsödande dubbelregistrering. Med automatiska konteringar spar du in massor av tid på att slippa administrera och du kan istället fokusera på konstruktivt projektarbete.

Attestfunktionerna i Copernicus Time ger linjechefer och projektledare effektiva möjligheter att följa upp och styra tidsåtgången i verksamheten. Schema, flextid, frånvaro, övertid, arbetad tid och återstående tid kan övervakas på ett enkelt och smidigt sätt. Till och med saknad tid kontrollerar du, med möjlighet att påminna medarbetaren om den uteblivna tidrapporten.

Det behövs många verktyg för att styra ett projekt, och med Copernicus Time får du en flexibel verktygslåda för att hålla ordning på det kanske allra viktigaste verktyget – den debiterbara tiden.

Copernicus Time är en smidig molntjänst. Molntjänst är en möjlighet för er att slippa allt med drift, uppgraderingar och hårdvara för lösningen genom att vi tar hela det ansvaret. Vi har en paketerad lösning där ni väljer de delar ni vill inkludera i Copernicus Time.