Tema projekt

Hur du lyckas med projektplaneringen

Hur ska jag lyckas med projektplaneringen är en vanlig fundering hos drivna projektledare. En bra och genomtänkt projektplanering ligger till grund för hela ditt projekt.

Arbetar ni med debiterbar tid?

Många verksamheter som arbetar med debiterbar tid vill minska tiden från utfört arbete till fakturering. Det ger verksamheten en förbättrad kapitalbindning och en ökad cashflow.

3 dolda kostnader vid tidrapportering

3 dolda kostnader vid tidrapportering I projektorienterade verksamheter krävs det att ledningen har bra kontroll över medarbetarnas tid för att få en bra lönsamhet och

Tankar kring projekt som arbetsform

Att använda sig av projekt som arbetsform i olika verksamheter är ett utmärkt sätt att hushålla när det gäller att ha rätt kompetenser/resurser. Det bidrar

Framgångsfaktorer för effektiv tidrapportering

Framgångsfaktorer för effektiv tidrapportering. När du ska införa ett tidrapporteringssystem är det många faktorer som avgör vilket som är den optimala lösningen. Allt från vilken