Tema projekt

Agila arbetssätt

Agila arbetssätt ett nödvändigt gott – här är lite tips för ett välmående projekt Ibland ger lösare tyglar en bättre styrning. I en väl fungerande

Att arbeta i projektform

Att arbeta i projektform blir allt mer vanligt i alla slags verksamheter. Fördelen att arbeta i projekt är att flera olika kompetenser förs samman och

Varför ska dina medarbetare tidrapportera?

Varför ska dina medarbetare tidrapportera? Ibland förs en debatt om tidrapporteringens vara och icke-vara och det är förstås olika viktigt för olika företag att redovisa

Framtidens tidrapportering

Tidrapportering är förmodligen inte din eller någon annans favoritsysselsättning. Ett nödvändigt ont säger vissa. Det är inte heller populärt bland chefer som måste jaga in

För- och nackdelar med tidrapportering

Tidrapportering är en självklarhet för många företag. För andra är tidrapportering inte en självklarhet av olika orsaker. Vad är egentligen för- och nackdelar med tidrapportering

Scrum på 30 sekunder

Arbetar du tillsammans med grupper och team som kör Scrum, men är osäker på vad Scrum innebär i praktiken? Scrum är en projektledningsmetod som ofta

5 metoder för projektplanering

Exicom Software arbetar exklusivt med projektorienterade verksamheter. Eftersom vi tillhandahåller helhetslösningar och system för att stödja dessa verksamheter är vi väl insatta i hur olika