Dagens och framtidens möjligheter kring automatiserade och digitala affärsprocesser

I det senaste numret av Ekonomi & Digitalisering intervjuas Exicoms VD, Andreas Freiman, om hur AI och machine learning i framtiden kommer att förändra inte bara affärssystemen, utan även sannolikt stora delar av vårt sätt att arbeta.

En digital projektassistent kan exempelvis hantera faktureringen och periodrutinerna och genom att utveckla en robotisering av den digitala affärsprocessen frigörs resurser. Nästa steg är att bygga in smartness, machine learning som gör att de digitala assistenterna också kan fungera proaktivt.