Tema projekt

Ogillar du också att tidrapportera?

Många ogillar att tidrapportera. De flesta håller intellektuellt med om att det finns logiska och självklara skäl till strukturerad tidrapportering. Företag får inte bara ordning

När ska projektet vara agilt?

I våra samtal med chefer och projektledare i projektbaserade organisationer märker vi att agila metoder blir allt mer populära. Men det är också många som

Hur du blir en bättre projektledare

Arbetar du som projektledare idag? Nedan följer 5 tips på hur du blir en bättre projektledare som också bidrar till att andra uppmärksammar dig som

Hur bra kontroll har ni på era projekt?

Många parallella projekt är en vanlig situation i många organisationer idag. Det är positivt av flera skäl. Ni kanske har många kunduppdrag eller många förbättringsprojekt.