Exicom Software AB​

Ledande leverantör av helhetslösningar för projektstyrning och verksamhetsstyrning.

Exicom Software AB grundades 1988 och är en ledande leverantör av paketerade helhetslösningar för projektstyrning och verksamhetsstyrning.

Exicom Software AB grundades 1988 och är en ledande leverantör av paketerade helhetslösningar för projektstyrning och verksamhetsstyrning.

Med vår egenutvecklade produkt Copernicus Business Suite, erbjuder Exicom Software en unik möjlighet att få ett helhetsgrepp över projektprocessen genom att sammanföra planering med ekonomisk uppföljning.

Företaget leds idag av personer som har en gedigen erfarenhet från utveckling, försäljning och leverans av projekt- och affärssystem. Vår personal består av en bra mix av konsulter med projektledar- och/eller ekonomibakgrund som gör att förståelsen för våra kunders specifika behov är mycket stort samt ett mycket duktigt gäng utvecklare som älskar att få nya tekniska utmaningar att ta tag i.

Den kontinuerliga utvecklingen av våra produkter sker i ett nära samarbete med våra kunder. Vi bidrar till vidareutvecklingen och förädlingen av våra kunders verksamhet med våra produkter som bas. Det är detta samarbete som leder till att produkternas standardfunktioner ständigt utvecklas för att passa våra kunders nya krav på funktionalitet och användarvänlighet.

Andreas Freiman

Andreas Freiman, VD

Affärsidé

Baserat på våra standardprodukter och mångåriga verksamhetskompetens levererar vi långsiktiga lösningar för att styra och effektivisera projektverksamhet inom alla organisationer.

Vision

Multiprojekthantering är nyckeln till framgång för tjänsteorganisationer. Som en ledande EPM-leverantör och med hjälp av våra produkter och kompletterande tjänster, hjälper vi våra kunder att uppnå förbättrad produktivitet, ökad kvalitet och att få transparens.

Mission

”Vi levererar system och lösningar för att styra projektverksamhet. Våra lösningar ger transparens av verksamheten, vilket leder till förbättrad kvalitet och ökad produktivitet”

Med vår helhetslösning har vi lyckats kombinera de tre fundamenten Transparens, Kvalitet och Produktivitet.

  • Transparens är att följa uppsatta interna och externa regelverk. Transparens är en grundbult för att lätt kunna få ut och jämföra information och för att få kvalitet.
  • Kvalitet är att kunna lita på siffror och rapporter.
  • Begreppet produktivitet motsvarar olika saker för olika branscher. Det kan exempelvis vara ”time-to-market”, ”time-to-value”, ökad kvalitet eller ökad lönsamhet.

Transparens är att kunna genomlysa verksamheten och när man jämför information veta att den kan jämföras på lika villkor samt följer uppsatta interna och externa regelverk. Transparens är en grundbult för kvalitet och ger ett korrekt underlag för prioritering och rätt beslut.