När ska projektet vara agilt?

I våra samtal med chefer och projektledare i projektbaserade organisationer märker vi att agila metoder blir allt mer populära. Men det är också många som funderar över när agila projektmetoder passar bäst. I den här bloggposten lyfter vi fram situationer då agilt passar bra och mindre bra.

Tydlig trend mot agila metoder

TechBeacon ser en tydlig trend att användandet av agila metoder har ökat de senaste åren.

Deras studie bland IT-medarbetare i USA visar att agila utvecklingsmetoder håller på att bli normen inom IT-utveckling. 67% av företagen som deltog i studien säger sig vara ”pure agile” eller ”leaning towards agile”. 24% säger sig vara hybrider och strax under 10% använder sig av vattenfallsmetoder.

Så användandet ökar men samtidigt finns det en del missuppfattningar kring vad agilt arbete är. Till exempel betyder inte agila metoder att projekt inte behöver planeras eller att det krävs mindre struktur.

Agila metoder är inte heller alltid den självklara metoden för att driva projekt.

När ska projektet vara agilt?

Bo Tonnquist skriver i sin bok ”Projektledning” om några kriterier för hur du som projektbeställare eller projektledare kan avgöra om projektmetodiken ska vara agil eller inte.

Agila arbetsmetoder passar bra när:

 • Du vill ha snabbt användbart resultat
 • Det är svårt att se hur slutprodukten ska se ut
 • Kraven är otydliga
 • Det är en föränderlig situation
 • De flesta jobbar heltid i projektet
 • Projektet genomförs på samma plats – i ett eget projektrum

Agila arbetsmetoder passar mindre bra när:

 • Projektet har många externa beroenden

 • Det finns ett fast kontrakt

 • Det finns en fixerad deadline

 • Målbilden är tydlig

 • Kraven är många och tydliga

 • De flesta jobbar deltid i projektet

 • Det är en stor geografisk spridning i projektgruppen

 • Kostnaderna för förändringar är höga

Kombinera metodiken

Beslutet att använda agila metoder är inte ett antingen- eller-beslut. Som med alla metoder gäller det att anpassa planering och genomförande av ett projekt utifrån organisationens unika behov.

Det är ofta en fördel att kombinera olika metodiker. Till exempel genom att använda en övergripande struktur för hela projektet men ha flexibilitet att agera snabbt i det korta perspektivet, när det sker förändringar under genomförandefasen.

Källor

https://techbeacon.com/survey-agile-new-norm

”Projektledning” (6:e upplagan) av Bo Tonnquist