Vilka trender och utmaningar står konsultbranschen inför?

Vilka trender och utmaningar står konsultbranschen inför? Vilka trender och utmaningar står er verksamhet inför? Dessa trenderna och utmaningar är värda att diskutera internt vare sig du är köpare eller säljare av konsulttjänster.

Under 1800-talet när Sverige gick från ett jordbrukssamhälle till ett industrisamhälle var det inte enbart industrins andel av den totala ekonomin som förändrades.  Det fick även stora konsekvenser ibland annat i maktförhållanden, beteende och arbetssätt. Denna förändring genomgår just nu tjänstesektorn och även samhället i stort och det har drivits fram den tekniska utvecklingen, globaliseringen och fortsatta avregleringen.

Idag är kunskap lättillgänglig främst online och oftast är den gratis. Traditionella kunskapsföretag som tidigare har debiterat sin nedlagda tid, hur blir det med deras affärsmodell?  Hur förändrar kunskapsinflationen konsultens roll? Hur säkerställs tjänsteinnovation för att skapa konkurrenskraft och överlevnad på sikt?

Större delar i samhället har förändrats på grund av internet, från utbildning, affärsverksamhet, jobb och sociala interaktioner. En av de största och mest betydelsefulla förändringarna som internet har skapat är tillgången till information dygnet runt, alla dagar i veckan, hela året. Den totala mängden mänskligt producerad information, alltså all information vi producerat historiskt sett, tiodubblades mellan åren 2006 och 2011.

Vilka trender och utmaningar står konsultbranschen inför? Vilka trender och utmaningar står er verksamhet inför?

10 trender och utmaningar för konsultvärlden

1. Transparens blir en allt mer grundläggande värdering, allt fler går över till agilt arbetssätt
2. Kunden kräver större insikt och kontroll – tekniska verktyg ger möjlighet att följa arbetet i detalj och i realtid
3. Kundernas ökade krav på kostnadskontroll och jämförbarhet driver fram affärsmodeller med paketerade tjänster till fast pris och även ett takpris
4. Den ständigt ökande kunskapsinflation gör det allt svårare att ta betalt för vad man kan
5. Den tekniska utvecklingen ökar kontinuerligt korrektheten i information och samtidigt minskar behovet av manuell kontroll
6. Konsultens professionella rykte vinner mark från konsultföretagens varumärken
7. Färre kunder vänder sig till fullservicebyrån när de inser att de kan lösa delar av processen billigare på andra sätt
8. Förstudier, planering och dokumentation får lämna plats åt korta cykler och snabb anpassning
9. Samhället rör sig snabbare på alla plan och fortsätter röra på sig – personalen, kunderna, arbetsverktygen
10. Ökad samverkan mellan kompetensområden och enskilda experter