Scrum på 30 sekunder

Arbetar du tillsammans med grupper och team som kör Scrum, men är osäker på vad Scrum innebär i praktiken?

Scrum är en projektledningsmetod som ofta används inom IT-utveckling. Företaget Crisp har beskrivit Scrum på ett kort och enkelt sätt. Här är en fri översättning:

1. Dela in din organisation i små, tvärfunktionella och självorganiserande team.

2. Dela upp ert arbete i små konkreta leveranser.

3. Sortera listan efter prioritet och uppskatta den relativa insats som krävs för varje punkt på listan.

4. Dela in tiden iterationer av fast längd (vanligtvis 1-4 veckor) med potentiellt leveransklar output (t ex utvecklingskod) som demonstreras i slutet av varje iterationsperiod.

5. Optimera releaseplanen och uppdatera prioriteringarna i samverkan med kunden. Justeringar baseras på lärdomar som dragits genom att inspektera releasen efter varje iteration.

6. Optimera utvecklingsprocessen genom en retrospektiv utvärdering efter varje iteration.

Så istället för att en stor grupp spenderar lång tid på att bygga en stor sak, så har vi ett litet team som spenderar kort tid på att bygga en liten sak. Och som integrerar ofta för att se helheten.

Detta är Scrum på kortast möjliga sätt enligt företaget Crisp 🙂