5 färdigheter som skiljer de bästa projektledarna från andra

Projektledare är en viktig roll i alla bolag. Inte minst i konsultbranschen där arbetsformen för det mesta är projektorienterad. Men vad skiljer egentligen de bästa projektledarna från de ”genomsnittliga”?

Det finns det säkert många åsikter om. Här är vår syn på vad som krävs. Fem viktiga färdigheter som vi anser kännetecknar de bästa projektledarna.

1. Ledarskap och människokännedom

De bästa projektledarna inser att informella strukturer överträffar formella. De är bra på grundläggande ledarskap såsom att verka genom andra, följa upp, motivera och ge frihet under ansvar. Men de är också bra på att förstå de informella kommunikations- och beslutsvägarna som inte alltid följer organisationsschemat.

2. Tid-kostnad-kvalitet men med en ”can-do-attitude”

De bästa projektledarna har hela tiden koll på tid, budget och kvalitetskriterier för kunden. De hanterar kundens förväntningar och kommunicerar tydligt de möjligheter och begränsningar som finns i projektet. Detta utan att släppa det övergripande målet ur sikte. De bästa projektledarna är möjlighetsorienterade med en ”can-do-attityd”.

3. Struktur och rutiner

De bästa projektledarna sätter snabbt upp strukturer och rutiner för projektteamet och använder modeller utifrån situation/projekt. De är pålästa och kan sina modeller som ”second nature”. Men de tappar inte målet och förväntningarna i sikte och undviker onödig byråkrati och administration.

4. Förväntningar

De bästa projektledarna har förståelse för helheten och målen. De inser att leveransen i högsta grad är subjektiv utifrån förväntningar. De förstår och hanterar förväntningar i lika hög grad som projektets omfattning, tid och budget.

5. Objektiv kommunikation

De bästa projektledarna har en ”objektiv” faciliterande approach och tar inte känslor eller kritik personligt. De är tydliga och raka och har integritet. De säger som det är utan att tappa sin medmänsklighet.

 

Att vara projektledare är ofta en krävande roll som tar många år att bemästra till fullo. Samtidigt är det vår övertygelse att de färdigheter som gör en god projektledare går att träna upp och hela tiden förbättra.

Vilka färdigheter anser du att de bästa projektledarna har?