Kommer framtidens konsulter att tidrapportera?

De senaste åren har det pratats mycket om att den traditionella affärsmodellen för konsulter på konsultbolag, som grundas i betalning för nedlagd tid, är på väg att få konkurrens från nya modeller med nya sätt att leverera och ta betalt.

Detta är delvis drivet av digitaliseringen. Men även av en ökad kompetens inom affärsutveckling och affärsmodellering. Konsulter på konsultbolag står inför en förändring framöver.

Vi på Exicom Software jobbar som du känner till med att stödja projektorienterade verksamheter med affärssystem (ekonomi, fakturering, tidrapportering, projekthantering).

Det är därför intressant för oss att ställa oss frågan hur våra framtida kunder (framtidens konsultbolag) kommer att driva och följa upp sin verksamhet.

Ta till exempel frågan om tidrapportering.

Kommer framtidens konsultbolag att tidrapportera?

Eller kommer framtidens konsulter ställa högre krav på ett enkelt och modernt tidrapporteringssystem?

Kommer konsultchefer att kunna styra sin verksamhet utan att räkna timmar och debitering?

Nya affärsmodeller minskar kraven på tidrapportering

Eventuellt kommer behovet av tidrapportering att minska för vissa konsultbolag. Många av de nya affärsmodellerna kännetecknas av en ökad grad av paketering och standardisering. Ju mer du paketerar och standardiserar dina tjänster desto mer kan du koppla schablonkostnader till leveransen av dem. Då slipper du redovisa varje leverans per individ.

Samtidigt är det kritiskt för lönsamheten – i företag som arbetar med personalintensiva tjänster – att kunna analysera hur mycket tid olika aktiviteter tar. Tid är ändå en stor kostnadsdrivare i tjänsteföretag.

Och enligt Forresters rapport ” The Future of Consulting Through 2020” går utvecklingen mot nya affärsmodeller ganska långsamt i konsultbranschen. De flesta konsultföretag agerar i olika varianter av den traditionella modellen med debitering (eller intern kostnadskalkylering) i kronor per timme.

Det vi däremot kan hoppas på (och som vi på Exicom Software verkar för) är att själva processen – för att rapportera tid, fakturera och analysera lönsamhet – blir allt mer effektiv och mindre administrativt tung.

Allt mer effektiva sätt att rapportera tid

Mycket har gjorts inom det här området redan. De typer av system som bland annat vi på Exicom levererar gör mycket för att underlätta tidrapporteringen. Numera finns exempelvis funktioner för automatisk fakturering, lönsamhetsuppföljning, integrationer mot analysverktyg och avancerade igenkänningsfunktioner (som till exempel förslag för loggning av tid utifrån olika händelser som telefonsamtal, kalenderbokningar eller geografisk plats).

Och utvecklingen går hela tiden framåt….

Så vår korta analys är att det kommer att bli allt enklare att rapportera tid. Däremot är det nog få konsulter som slipper tidrapporteringen helt, i alla fall under en överskådlig framtid.