Till konsultbolag som växer genom förvärv – Så här hanterar du ekonomiredovisningen vid tillväxt

För tjänste- och konsultföretag som växer genom förvärv uppstår behov av att snabbt och effektivt integrera de köpta bolagen i ekonomistrukturen.

Det här kan vara utmanande och ställer speciella krav på det systemstöd som används.

Företag som förvärvar och inte får ihop processerna och systemen för hantering av tid och ekonomi riskerar att dra på sig höga kostnader och effektivitetstapp.

Affärskraven i denna situation är exempelvis:

 

  • Du måste ha system för ekonomi och tid som fungerar för alla bolag och enheter
  • Du behöver få ihop koncernens fakturering och redovisning.
  • Processen för tid och redovisning behöver systematiseras för att undvika problem och många manuella arbetsmoment

 

Detta ställer speciella krav på systemet för tid och ekonomi:

  • Strukturen behöver vara skalbar så att du snabbt kan få på plats basprocesser för tidredovisning, fakturering och löneutbetalningar i nya enheter.
  • Systemet behöver så enkelt som möjligt kunna integreras mot andra system för att kunna möta olika behov i bolagen.
  • Systemet bör vara enkelt att använda så att du med lätthet kan införa effektiva vanor och rutiner som är samma för alla.

 

Detta kan du få till antingen genom att anpassa de standardsystem som finns på marknaden till en projektrelaterad verksamhet (till exempel Deltec, Unit 4 eller SAP).

Alternativt så använder du ett ERP-system skräddarsytt för just projektbaserade företag som tjänste- och konsultföretag.

Exicoms svit av systemmoduler och helhetslösningar är skräddarsydda för just projektbaserade verksamheter.