Arbetar ni med debiterbar tid?

Många verksamheter som arbetar med debiterbar tid vill minska tiden från utfört arbete till fakturering. Det ger verksamheten en förbättrad kapitalbindning och en ökad cashflow.

Känner du igen dig i situationen där ni behöver påminna era medarbetare om att tidrapportera? Påminna även de som ska attestera tidrapporterna verkligen gör det? Känner du igen dig i situationen? Då är du inte ensam. Vad krävs då från verksamheten för att göra det enklare och smidigare med tidrapporteringen? Hur gör du för att underlätta för medarbetarna? Hur gör du för att få in fakturaunderlaget snabbare?

Här är några tips om du arbetar med debiterbar tid:

  • Vi är alla överens om att det inte är särskilt kul att tidrapportera. Gör det enkelt och smidigt för medarbetarna att tidrapportera, antingen genom ett webbgränssnitt eller via en app.
  • Gör det även enkelt och smidigt att attestera tidrapporterna. De ska även kunna hantera attestering av tid i en app.
  • Skaffa ett verktyg som verksamheten kan växa in i allteftersom behoven ökar/förändras.
  • Har medarbetarna även reseräkningar? Skaffa ett verktyg som hanterar även reseräkningarna så att medarbetarna kan göra allt på ett och samma ställe.
  • Koppling till ekonomi- och lönesystem med automatiska konteringar minskar administrationen och du slipper tidsödande dubbelregistreringar.
  • Skaffa ett effektivt och smidigt verktyg som även hanterar faktureringen för både det lilla och det stora företaget som kortar ner ledtider och förbättrar kapitalbindningen i verksamheten.

Det här är en del av våra tankar kring verksamheter som arbetar med debiterbar tid och några tips på vad du ska tänka på när det gäller tidrapportering och fakturering. Detta är baserat på vår långa erfarenhet då Exicom grundades för snart 30 år och som vi drivit utvecklingen inom framgångsrikt sedan dess. Vår lösning passar väldigt bra till verksamheter som arbetar med debiterbar tid.