Tankar kring projekt som arbetsform

Att använda sig av projekt som arbetsform i olika verksamheter är ett utmärkt sätt att hushålla när det gäller att ha rätt kompetenser/resurser. Det bidrar till att man kan planera och få struktur i sin verksamhet när det gäller kompetenser/resurser.

Ett bra sätt att skapa kunskap och personlig utveckling för medarbetaren samt att det tillfredsställer behovet av självförverkligande, är att ha projekt som arbetsform.

Att få ett avbrott från det ordinarie arbetet och få delta i ett projekt kan upplevas som en belöning. Detta främjar och bidrar till att:

  • medarbetaren känner sig uppskattad
  • lojaliteten mot arbetsgivaren ökar
  • medarbetaren får en möjlighet att positivt påverka sin arbetssituation
  • får förbättrade förutsättningar att få feedback på sitt arbete
  • arbeta mer uppgiftsrelaterat
  • känna ett gemensamt ansvar för någonting.

För vilka passar projekt som arbetsform?

Begreppet projekt avser ett visst sätt att arbeta på och uppnå bestämda mål, samtidigt som man organiserar verksamheten, det vill säga projekt som arbetsform. För verksamheter med relativt kort livscykel för varor och tjänster passar projekt som en arbetsform.

Det är också ett instrument för att kontinuerligt finna nya lösningar och ett framgångsrikt sätt att hitta vägen verksamhetens framgång. Projekt lämpar sig även för verksamheter som levererar mer statiska tjänster och varor.

Alla verksamheter behöver till och från pröva nya idéer, implementera nya arbetssätt och följa med i utvecklingen som sker i deras område. I dessa lägen kan projekt som arbetsform vara ett verktyg som lösning. Projekt som arbetsform blir mer och mer vanligt som arbetssätt. Idag täcker projekten en bredare flora av områden jämfört med tidigare år.

Fördelar med projekt som arbetsform

Fördelen att arbeta med projekt som arbetsform är att man vid ett valt tillfälle kan fokusera och koncentrera på den speciella uppgiften. I projekt gäller det att inte låta det ordinarie arbetet bli ett hinder.

För att nå framgång bör projektet vara skilt från den ordinarie verksamheten. Det innebär att det är aktiviteter som ordinarie verksamhet inte vanligtvis arbetar med även om det finns med stor sannolikhet beröringspunkter till den ordinarie verksamheten. Det behöver ske ett kommunikations utbyte från ordinarie verksamheten till projektet och tvärtom när det kommer till rutiner och kunskap så att båda parter kan dra nytta av det.

Verksamheten kan ständigt arbeta med att fylla de behov som uppkommer och skapa förutsättningar till smidigare förändringsarbete genom att ha projekt som arbetsform. Projekt kan i de flesta fall bidra till en bro mellan gamla och nya arbetssätt.

Summa summarum

Projekt är en välutvecklad arbetsmetod om man ska genomföra större eller mindre temporära arbetsuppgifter som ligger utanför den ordinarie verksamheten.