3 skäl till att konsultbolag byter system för tidrapportering och ekonomi

Tidrapportering är en basfunktion i företag där nerlagd tid har stor påverkan på lönsamheten. Och det finns många olika sätt att rapportera tid. .

Du kan använda dig av manuella excelrutiner, enklare tidrapporteringsystem, en tidrapporteringsmodul i ditt ekonomisystem eller ett fullfjädrat system som hanterar alla delar av tidrapporteringsprocessen. Läs mer om Kärnprocessen alla konsultbolag måste ha koll på – men som många slarvar med

 

En viktig aspekt, i vår mening, är att lyfta blicken och inte bara tänka på ”tidrapportering” som loggning av tid. Tidrapporteringen har kopplingar till såväl lön och fakturering som till uppföljning och styrning.

Vi har listat tre vanliga situationer när företag brukar fundera på att byta system för tidrapportering/ekonomi för att kunna ta nästa steg i utvecklingen av sina processer.

 

  1. Utmaningar med befintlig tidrapportering

Ett vanligt skäl till att byta är utmaningar med det befintliga tidrapporteringssystemet. Det kan handla om avsaknad av viktiga funktioner eller svårigheter att få medarbetarna att rapportera tid, vilket ofta beror på låg användarvänlighet hos det nuvarande systemet.

  1. Ingen eller dålig integration mellan tidrapportering, lön och fakturering

En annan vanlig situation är att de manuella rutinerna för hantering av lön eller fakturering blivit för omfattande och krångliga. Tidrapportering ingår i processen vi kallar ”tid-till-faktura” och det finns en viktig koppling till både fakturering och lön. Så det är naturligt att byta system om företaget har separata system med dålig integration för tidrapportering, lön och fakturering.

  1. Bristande kontroll över lönsamheten

Ett annat skäl till att företag vill byta system är oordning i rutinerna för tidrapportering, fakturering eller ekonomisk uppföljning. Det går självklart att köra många rutiner manuellt. Men i takt med att företag utvecklas finns det ofta skäl till att organisera information och rutiner på ett mer systematiskt sätt. Då kan det vara en fördel att välja ett ekonomisystem som har bra integrerade funktioner för just tidrapportering och, fakturering och som inkluderar controlling.