10 svordomar för Partners i konsultföretag

Vi har listat 10 vanliga frustrationer bland Partners i konsultbolag.

Vardagen för en Partner på ett konsultföretag är ofta hektisk. Ansvarsområdena är många med allt från försäljningsarbete, rekrytering, företagsutveckling, relationsbyggande och kundnöjdhet. Ofta behöver en Partner också lägga tid i de löpande administrativa processerna. De är kritiska för företagets välmående men känns sällan som det mest värde-adderande

I våra kontakter med kunder på konsultbolag hör vi många vardagliga ”svordomar”. Det handlar ofta om ineffektivitet, ”strul” och stress över att man har för många ansvarsområden.

Vi har listat 10 vanliga frustrationer bland Partners i konsultbolag. Känner du igen dem?

  1. Idiotarbete med utlägg och småadministration

En vanlig svordom är att behöva lägga tid på administrativt ”idiotarbete”. Det handlar ofta om utläggsredovisning eller annan småadminstration kring ekonomi eller fakturering. Frustrationen kommer ofta av insikten om att ”detta borde kunna göras enklare och bättre”.

  1. Personberoende

Ofta har konsultbolag en organisation där individerna har många olika roller. Det gör att rutiner och arbetssätt ofta finns ”i huvudet” på den som utför dem. Företaget blir därmed personberoende vilket skapar frustration i vardagen när nyckelpersonerna inte finns tillgängliga

  1. Jakten på lönsamhet

En stor stressfaktor för ledare i konsultbolag är den ständiga jakten på beläggning och debitering. Lönerna går upp, priserna ligger still och lönsamheten pressas. Det gäller att skaffa uppdrag, få ihop beläggningspusslet och inte missa säljmöjligheter på grund av kompetensbrist eller timingfrågor.

  1. Strul med gamla administrativa system

Hos vissa konsultbolag vi stöter på är systemen för ekonomi och tidredovisning förlegade. Det finns ofta många strulfaktorer med dessa gamla system som försvårar vardagen.

  1. Energitjuvar i ekonomi och administration

När ekonomi eller administration inte fungerar optimalt blir resultatet ofta små energitjuvar som sammantaget tar mycket tid och leder till frustration. En anledning är att företag i konsultsektorn brukar ha många rutiner och processer som måste köras manuellt.

  1. Dåligt samvete över att vara ”skomakarens barn”

Konsultbolag har ofta slimmade organisationer och fokus på att förbättra kundens verksamhet snarare än den egna. Men det dåliga samvetet och känslan att ”vi borde vara bättre på detta, vi hjälper ju våra kunder med det här”, utgör ändå en frustration.

  1. Tjat och påminnelser

Till följd av att processerna inte är optimala krävs ofta tjat eller påminnelser till exempel vad gäller administration eller för att få in tidrapporter i tid.

  1. Känslan av att alltid ”ligga lite efter”

Arbetet som partner eller ledare i ett konsultbolag är per definition krävande. Ofta har personen flera ”hattar” och många har känslan av att ”ligga efter”, inte minst med det administrativa. En vanlig svordom är till exempel försenad tidrapportering eller reseräkning. Och som alltid, ju längre man väntar desto mer jobb blir det att fixa i efterhand.

  1. Periodprocessen och månadsbokslut

Stängningen av böckerna vid månadsbokslutet är ofta en svordom för de chefer och ledare som är involverade i den.

  1. Utlägg och småkostnader som riskerar att inte bli fakturerade

Vi har märkt att det är vanligare än man kan tro att mindre utlägg och kostnader inte blir fakturerade. Kan hända är detta inte en upplevd svordom men det kanske borde vara det….

Känner du igen dig i några av svordomarna? Då verkar du i alla fall inte vara ensam.

 

Vi på Exicom säger inte att vi kan åtgärda alla. Flera av dem är en del av jobbet, men vissa av dem kan vi bidra till att helt eliminera, nämligen de som har att göra med hanteringen av en smidig process för tid- till-faktura och projektlönsamhet.