Hur du inför systemstöd för tidrapportering

Om du letar system för tidrapportering kan det vara värt att fundera på vilket typ av system ni ska ha och även på hur ni bäst inför det.

Det finns många olika system som underlättar arbetsmoment som kopplar till nerlagd tid. Vissa stödjer enbart själva loggningen av tid. Andra stödjer fler delar i processen.

 

För företag i Professional Services, som vi riktar oss mot, är det en fördel att se tidrapporteringen i ett större perspektiv. Detta eftersom redovisningen av tid ligger till grund inte bara för löneutbetalningar och fakturering utan även för lönsamhetskontroll och styrning.

Vissa system stödjer alla åtta stegen i den mer omfattande process vi kan kalla för projektuppföljning eller tid-till-lönsamhet.

Så vad ska ni välja?

 

Stöd för delar eller hela processen

 

Om du har systemstöd för vissa steg i processen så blir kraven högre på att ni själva bygger ett fungerande flöde och fungerande rutiner. Då gäller det att, på ett effektivt sätt, få ihop de steg som stöds av system med de moment som sker manuellt. Det brukar också krävas bra integration mellan olika system för att processen ska fungera optimalt.

 

Med ett fulltäckande systemstöd brukar det vara enklare att få till en smidig process. Allt hänger redan ihop och det är många som drömmer om en helintegrerad lösning. Även i detta fall behöver du skapa rutiner för användandet av systemstödet, som passar din verksamhet.

 

Vi vet att kunder vill välja vad de ska ha stöd till. Olika kunder har också olika behov. Därför har vi byggt Exicoms lösningar modulbaserat. På så sätt kan vi stödja

  1. enbart tidrapporteringen
  2. processen tid-till-faktura eller
  3. hela ekonomihanteringen inklusive tid, fakturering, redovisning och uppföljning.

 

Stegvist införande för maximal nytta och enklare beslut

 

Oavsett vilket system ni väljer är vår rekommendation är att införa systemstödet successivt. Då ser ni effekterna av ökad automatisering och kan enklare bedöma nyttan av ett nästa steg.