Visionen om en strulfri vardag för konsultchefer och Partners

Det finns gott om tidstjuvar och en hel del strul relaterat till tidrapportering, fakturering och ekonomi.

I våra kontakter med företag i Professional Services hör vi många svordomar relaterade till de administrativa processerna. Det finns gott om tidstjuvar och en hel del strul relaterat till tidrapportering, fakturering och ekonomi.

Nu är ju konsulter och experter mästare på att förbättra processer. Men utvecklingen görs för andra och ofta på bekostnad av internutveckling. Och därför finns det, i dessa företag, ofta en stor potential för effektivitetsvinster.

Den ideala vardagen

För att orka lägga tid och fokus på interna förbättringar är det viktigt att ha en bild av hur det skulle kunna vara. Vad är visionen att sträva efter? Hur ser den ideala vardagen ut för en ledare i ett konsultföretag?

 

Här är 4 saker som vi tycker borde stå på varje ledares önskelista för en strulfri vardag. Håller du med?

 

  1. Maximal kontroll och proaktivitet

Som partner eller ledare i ett projektinriktat företag vill du förmodligen ha maximal kontroll och proaktivitet. Kontroll kräver bra uppföljning. Proaktivitet kräver bra beslutsunderlag och en förutsättning för detta är att ha rätt information, i rätt tid.

  1. Maximal lönsamhet

Du strävar säkert efter maximal lönsamhet vilket kan uppnås på flera sätt.

  • Maximal beläggning av resurser
  • Maximal lönsamhet i projekten
  • Maximalt värde till kunden (och bra prisättning)
  • Attrahera och behålla de bästa kompetenserna

 

  1. Automatiserad ekonomi

Du skulle sannolikt vara behjälpt av att minimera den tid och handpåläggning som du, och andra, lägger i ekonomiprocessen. Den ska uppfylla tre saker; det ska bli rätt, det ska vara kostnadseffektivt och den ska generera relevant beslutsinformation. Genom att automatisera denna process så mycket som möjligt så blir den både mer korrekt och mer effektiv.

  1. Ordning och reda

Du skulle troligen ha nytta av riktigt bra ordning och reda i rutinerna kring tid och ekonomi. Militär verksamhet har länge vetat att ”struktur” och ”vanor” krävs för en effektiv organisation. Genom att ”älska ordning men hata byråkrati” (Citat Ahrens & Partners) så skapar du en bättre vardag för dig själv och andra.

Genom att göra förbättringar inom dessa fyra områden är du på god väg mot en strulfri vardag.

 

Vår mission är att bygga det bästa stödet för tidredovisning och ekonomi för projektrelaterade verksamheter. Så att ledare och medarbetare kan få en smidig vardag, slippa frustrationen med ineffektiva rutiner och minimera den tid de behöver lägga på administration.