Tre typer av tidrapporteringssystem för konsultbolag

Vi har många kunder inom Professional Services och för dessa företag är rapportering av tid kritisk. Men vilket tidrapporteringssystem ska ett sådant företag välja?

Det finns många olika system och varianter att välja mellan. Och det kommer ständigt nya aktörer på marknaden. Ett första beslut i valet av tidrapporteringssystem är vilken typ av system det egna företaget behöver.

3 huvudkategorier av system

Det finns tre huvudkategorier av system:

  1. System för den enklaste formen av tidrapportering. Dessa system är relativt billiga och säljs oftast som Software as a Service, det vill säga en internetbaserad lösning. Funktionen i denna typ av system är primärt att kunna rapportera tid som grund för fakturering.

 

  1. Standardvarianten. Dessa system är lite mer utvecklade och innehåller funktioner för rapportering av tid som underlag för fakturering, men även för lönehantering. Många av dessa system går att integrera till andra system såsom ekonomi, säljsystem eller personal och lönesystem.

 

  1. Skräddarsydda och branschspecifika system. Dessa system har mycket funktionalitet, som omfamnar fler områden och är specifika för branschen Professional Services. Förutom funktionerna i punkt 1 och 2 ovan så kan det finnas funktioner för:
  • Automatisering
  • Artificiell Intelligens
  • Optimering via lönsamhetsuppföljning
  • Avancerad grading det vill säga varierad prissättning baserat på kompetens och erfarenhet för olika kompetensgrupper
  • Justering av tid vid fakturering. Kontroll över nedlagd tid vs fakturering samt möjlighet att justera antalet timmar kvalitativt.
  • Stora möjligheter att integrera enkelt mot andra system

När du ska välja ett tidrapporteringssystem till ert företag är det första valet alltså vilken kategori av system ni behöver. Först därefter är det lämpligt att generera alternativa system och leverantörer för utvärdering.   Vi på Exicom har medvetet byggt vårt system modulärt så att det stödjer alla tre kategorierna. En fördel med det är att du kan börja enkelt för att gradvis koppla på fler och fler funktioner och på så sätt växla upp till en mer avancerad systemkategori allteftersom.