Forum Affärssystem & HR 2022

Stort intresse för Copernicus by 24SevenOffice vid Forum Affärssystem & HR 2022

 
Den tredje maj deltog 24SevenOffice på mässan “Forum Affärssystem & HR 2022” där det dök upp många intressanta frågor om Copernicus by 24SevenOffice. Tyvärr hade vi inte möjlighet att prata med alla, men nedan har vi listat de vanligaste frågorna. Självklart är du även välkommen att ta kontakt med oss direkt.
 

Hur kan Copernicus by 24SevenOffice stärka vår verksamhet?

Copernicus Project ger full kontroll på vilka resurser som används och hur behoven ser ut framöver. Tydliga rapporter, på valfri detaljnivå, ger dig möjlighet att hitta rätt balans mellan resurser och resultat, tidsåtgång och deadline. Medarbetarna kan själva se scheman, tidsbudgetar och rapporter, vilket ger en värdefull förståelse och samsyn kring hela projektet. Copernicus Project erbjuder ett användarvänligt och kraftfullt verktyg för planering, styrning och uppföljning som gör projekten till en lönsam affär för hela verksamheten. Systemet är webbaserat och tillgängligt både på distans och kontoret. Resursplaneringar, milstolpar, tidrapporter och budgetar finns alltid tillgängliga och uppdaterade samtidigt som du kan fokusera på att driva projektet framåt.

 
• Projektplanering – styr med total överblick från start till mål
• Resursplanering – planera med fullständig kontroll på resurserna, nu och i framtiden
• Mobil tidrapportering – snabba på faktureringen med enkelhet och mobilitet
• Projektredovisning – följ upp projektets ekonomi utan onödigt dubbelarbete
 
 

Vilka typer av företag passar Copernicus Project för?

Copernicus Project passar projekt- och linjeorganisationer med fler än 30 anställda och kan användas av alla i verksamheten: projektledare, medarbetare, linjechef, ekonomichef och vd.

 
 

Går Copernicus Time att integrera med andra system?

Ja. Kopplar du Copernicus Time till ert ekonomi- och lönesystem får du full valuta för din tid. Vi använder beprövade standardgränssnitt till ditt ekonomi- och lönesystem. Tidrapporter och utgiftsredovisningar går direkt in i era system och du slipper tidsödande dubbelregistrering. Med automatiska konteringar spar du in massor av tid på att slippa administrera och istället fokusera på konstruktivt projektarbete.

 
 

Vilka funktioner ingår i Copernicus Time?

Med Copernicus Time får du funktioner för tidrapportering via webb eller smartphone, attester, planering av schema och flextid och mycket mer. Copernicus Time ger dig full valuta för din tid. Med Copernicus Time får du:

 
• Mobil tidrapportering – snabba på faktureringen med enkelhet och mobilitet
• Koppling till ekonomi- och lönesystem – automatiska konteringar minskar administrationen
• Attestfunktioner för linjechefer och projektledare – följ upp och styr tidsåtgången och debiterbar tid