Ekonomisystem

Copernicus – en organisations bästa ekonomisystem

Copernicus är ett projektinriktat ekonomisystem där varje projekt blir till en lönsam affär. Spara tid med automatiska programbaserade rutiner, effektiva och kvalitetssäkra mallar, tidrapportering, projektstyrning, leverantörsreskontra, kundreskontra, anläggningsredovisning, och få en slimmad huvudbok anpassad för varje projekt. Detta är Copernicus, ett ekonomisystem med ett självklart fokus på lönsamhet.  

Snabbguide om ekonomisystem.

Lästid – 3 min

– Vad är ekonomisystem?

Ett ekonomisystem hanterar, lagrar samt redogör en organisations eller företags data. Detta innebär att företagsdata, transaktions-information och andra relevanta uppgifter finns tillgängligt på en och samma plats i systemet, där allt sedan kan ses över och kontrolleras. Med dem vanligaste sorterna av ekonomisystem automatiseras ett företags eller en organisations ekonomiprocesser, och hanterar dess orderhantering, fakturering, bokföring och kund- och leverantörskontra. Relaterade ord för ekonomisystem är bland annat affärssystem, bokföringsprogram och ekonomiprogram.

Varför behöver jag ett ekonomisystem?

Som tidigare nämnt ovan struktureras och lagras företagsdata, transaktioner och ekonomiuppgifter på ett och samma ställe. Detta minimerar bokföringsarbetet och nödvändig redovisning, så att ni kan frigöra tid och fokusera på processer som ökar er lönsamhet och resultat. Arbetsflöderna automatiseras så att ni istället kan följa upp och analysera, snarare än att ta fram datan manuellt. Dessutom så får all personal, både medarbetare och ledare (eller endast de som har ansvaret) fram denna information lättillgängligt, så att uppgifterna kan ses över, jämföras och effektiviseras. Tid är en utav företagets viktigare resurs, och med ett ekonomisystem effektiviseras och automatiseras arbetet och kan användas som underlag för viktiga beslut.

Ett webbaserat ekonomisystem.

Webbaserade ekonomisystem blir idag ett alltmer förekommande val för både mindre företagare såväl som konsulter. Detta kallas även för molnbaserat ekonomisystem. Verktyget är då online-baserat istället för en lokal lösning på kontor eller lokal, och kan nås från alla via internet som har tillgång och befogenhet, både på kontoret och ute på fältet.

Avancerade och moderna ekonomisystem har tillgång till båda alternativ, d.v.s. både lokalt och via molnet för maximal användarvänlighet, kontroll och effektivitet.

Ekonomisystem på engelska

Accounting system.


Sammanfattning:

  • Ett ekonomisystem lagrar, hanterar och redogör ett företags eller en organisations data.
  • Ett ekonomisystem kan användas för att automatisera repetitiva processer, såsom orderhantering, bokföring och fakturering.
  • Processer och arbetsflöden effektiviseras och kan lättare analyseras, och mindre tid behövs läggas på onödig pappersarbete.
  • Ett utav ett företags viktigaste resurs är tid, varav affärssystem kan stå som underlag för effektivitet och analysering utav beslut.
  • Molnbaserade ekonomisystem (webbaserade) ger tillgång till ekonomisystem från fältet och kontor via internet. Moderna ekonomisystem har tillgång till båda alternativen.
Effektivt ekonomisystem

Ett effektivt ekonomisystem.

Copernicus sammanför, synkroniserar och ger ett helhetsgrepp över ekonomiprocessen.

Ett kvalitativt ekonomisystem är nyckeln till framgång. Copernicus ERP stödjer kärnverksamheten i er organisation eller företag, och förenklar ekonomiprocessen för inköp, sälj och leverans med visuella grafer och stapeldiagram, samt tydliga och effektiva integrerade moduler.

Professionell support och uppdatering erbjuder er alltid den effektivaste hjälpen och de senaste uppdateringarna, och med internetuppkoppling har alla tillgång till datan i realtid – vart som helst i hela världen. Få koll på din ekonomi och ställ in automatiska och återkommande poster och rutiner som påminnelser, debiteringar, konteringar av sociala avgifter, och mer. Allt sker på rätt tidpunkt, och blir rätt varenda gång.

Integrerat med affärssystemet.

Helhetslösningar för projekt- och verksamhetsstyrning.

Med Copernicus ERP – projektinriktat ekonomisystem, ingår dessutom Copernicus PRO och Copernicus Time. Sätt in extra insatser på moment där det behövs, och låt Copernicus stödja projektens översikt, planering och synkronisation.

Alla våra affärssystem är integrerade med effektiva moduler, alla anpassade för produktivitet, enkelhet, och snabba och tydliga resultat. Vare sig er verksamhet erhåller flera webshoppar, fysiska butiker och säljare eller kundgrupper från flera olika länder, så sammanför Copernicus ekonomisystem all redovisning och resultat i realtid, och gör det dagliga arbetet till en smidig process.

ekonomisystem som integrerar med affärssystem