Vad ska jag tänka på när jag väljer ett nytt affärssystem?

Efter många år med samma affärssystem kanske ni känner att det är dags att få in ett nytt modernt system. Det gamla systemet har kanske blivit krångligt att arbeta i, omodernt och uppfyller inte de krav som er verksamhet kräver idag. Men hur gör du för att lyckas med att hitta ett nytt affärssystem och vad ska du tänka på?

Val och införande av ett nytt affärssystem är ett verksamhetskritiskt förändringsprojekt som ger påverkar flera år framöver. Det gäller att hitta ett affärssystem som kan stötta nuvarande verksamhet och stötta er förändringsprocess oavsett om det handlar om att införa nya processer, automatiseringar, digitalisering eller annat.

När organisationen nu överväger ett nytt affärssystem är det viktigt att det nya systemet klarar ert nuvarande sätt att arbeta som med all säkerhet utvecklats sedan ni införde ert förra affärssystem. Ni bör även säkerställa att systemet klarar av flexibilitet, automatisering och digitalisering i takt med nya marknadsförändringar, möjligheter och behov uppstår.

Många sätter sig vid datorn och börjar googla, upptäcker snabbt att det finns hur många system som helst att välja på. Hur ska du göra?

En kravspecifikation är alltid bra att utgå ifrån men innan dess är det bra att ställa sig några frågor:

 • Fråga dig själv vilka utmaningar står just din verksamhet inför, nu och om 5-10 år?
 • Vilka delar i affärssystemet är affärskritiska för er?
 • Går det att automatisera processer i affärssystemet t. ex automatisk fakturering?
 • Hur flexibelt ska affärssystemet vara?
 • Hur vill ni köpa in systemet? Molntjänst, on-premises, eller annat?

Tänk på:

 • Affärssystemet utgör grunden för er verksamhets förmåga att fungera flexibelt och konkurrenskraftigt.
 • Ledningens delaktighet i projektet ger er en lösning som hjälper verksamheten i de ekonomiska och strategiska utmaningar ni kommer att möta de kommande åren.
 • Införandet av ett affärssystem är ett förändringsprojekt där ledningens delaktighet är nödvändig för att projektet ska lyckas.

Välj en leverantör som:

 • Förstår och utmanar din verksamhet och ledning
 • Ställer frågor om era processer och utmaningar
 • Är en kompetent, flexibel, trovärdig partner som funnits länge
 • Välj en leverantör som bryr sig om sina kunder, är lokaliserade i Sverige och inte ägs av riskkapitalister för långsiktighet.
 • Kan införa ett affärssystem som kan hjälpa er att optimera och förbättra era processer under flera år framöver.

Detta är våra tankar kring att byta affärssystem, som är baserat på vår erfarenhet efter att ha levererat affärssystem i nästan 30 år.

Har ni frågor eller vill veta mer kontakta oss gärna.

Med vänliga hälsningar

Magnus Lundbom

Försäljnings- och marknadschef