Trivector Traffic väljer Copernicus Pro

Vi är mycket glada att Trivector Traffic AB har valt Copernicus Pro till att effektivt styra och följa upp sina projekt. De har varit kund hos oss sedan 90-talet, och då använt projektverktyget SilberPlan. Nu när det var dags att byta, är vi förstås stolta över att de valde att fortsätta hos oss.

Trivector hjälper sina kunder att utveckla trafiklösningar för en hållbar framtid. Bolaget bedriver forskning, mjukvaruutveckling, utbildning och konsultinsatser, och verksamheten är mycket projektintensiv. Förutom Copernicus Pro’s systemstöd för effektiv projekt- och resursplanering, var det även apparna för mobil tidrapportering via smartphones som avgjorde valet.

Införandet av Copernicus Pro är i full gång, och hela övergången beräknas vara klar per september 2014.