Några tips på vägen för att lyckas ta in ett nytt affärssystem

Val och införande av ett nytt affärssystem är ett verksamhetskritiskt förändringsprojekt som ger påverkar flera år framöver.

Det gäller att hitta ett affärssystem som kan stötta nuvarande verksamhet och stötta er förändringsprocess oavsett om det handlar om att införa nya processer, automatiseringar, digitalisering eller annat.

Vår erfarenhet visar följande:

  • Många gör en kravspecifikation som täcker flera sidor. Vår erfarenhet är att det inte är realistiskt, det är enbart ca 10% av alla krav som är nödvändiga/affärskritiskt för verksamheten, resten är punkter som är ”nice to have” och inte på något sätt nödvändigt/affärskritiskt för verksamheten.
  • Efter er kravspecifikation är det dags att ta in offerter. Ta in några stycken så att ni har något att jämföra med. Det kan skilja en del mellan offerterna och vad som ingår i dessa t. ex utbildningar.
  • Välj leverantör med omsorg. Ni ska ha en långvarig relation och det är viktigt att man känner ett förtroende för leverantören samt att leverantören är kompetent. Leverantören ska ha förstått vilka behov ni har, vilka utmaningar ni har/står inför samt kunna agera som rådgivare till er i olika beslut.
  • Involvera beslutsfattare tidigt i processen, då går det enklare, snabbare och smidigare att fatta beslut om ett nytt affärssystem om de är med på ”tåget” från början. Om ledningen förmedlar internt att införandet har strategiskbetydelse för hela organisationen som alla ska prioritera för att nå framgång i projektet.
  • Ha en tydlig uttalad projektledare/projektgrupp (med olika kunskaper och roller i företaget) som finns till hands för att effektivt driva projektet tillsammans. Dessa ska också kunna fatta beslut som rör projektet.

Har ni frågor eller vill veta mer kontakta oss gärna.

Med vänliga hälsningar

Anna Blomquist

Account manager