SCB väljer Copernicus Pro för resursplanering

Statistiska Centralbyrån (SCB) har upphandlat ett resursplaneringssystem för att förbättra resursutnyttjandet och effektivisera administrationen av resurs- och projektplanering samt uppföljning.

Valet föll på Copernicus Pro från Exicom AB. Installationen omfattar 400 anställda och resursplaneringssystemet integreras med Affärssystemet Agresso.

Mer information, kontakta vår försäljningschef:
Peter Simonsson
Telefon: 08-50640900