Röster från Management Events och Projektverktygsdagen

Under vårens två stora event Management Events och Projektverktygsdagen fick Exicom möjligheten att berätta om konceptet ”Från idé till effekt”.

Huvudbudskapen var vikten av att satsa på rätt projekt, att ha ett enhetligt arbetssätt och att aldrig släppa fokus på projektens effektmål.

Responsen på föredragen bland branschkollegerna var mycket positiv, och sammanfattningsvis hade många tagit fast på vikten av att:

  1. ta fram ett Business Case som beslutsunderlag till urvalsprocessen.
  2. skapa rutiner för löpande uppföljning av att projektet siktar rätt mot uppsatta effektmål.
  3. utse en ”effektmålsambassadör”, dvs. en person som tar ansvaret att säkerställa att effektmålen uppnås.

Ta del av materialet till ”Från idé till effekt”, och läsa mer om hur du kan optimera hela er projektprocess.