Resursplanerings tips för konsultbolag

Vår erfarenhet visar att över hälften av konsultbolagen har dålig eller ingen kontroll på sina konsulters beläggning närmsta månaden. I andra branscher skulle en sådan planering vara helt otänkbar.

Vi har tagit fram några resursplanerings tips för konsultbolag. Genom att effektivisera och förbättra sin resursplanering kan konsultbolag öka sin beläggning, debitering och cashflow en hel del. De kan också öka projektmarginalerna, få rätt konsult till rätt projekt och slipper använda underkonsulter i samma utsträckning genom att optimera resurserna proaktivt.

Det är vanligt att det uppstår större behov av de resurser som är mest efterfrågade och vilket gör att de resurserna överbeläggs. Detta medan andra resurser blir underbelagda och får sitta på bänken. Med effektiv resursplanering så används alla resurser på ett bättre och effektivare sätt samtidigt som det ger nöjdare medarbetare.

Här är några resursplanerings tips:

  • Inför ett nytt resursplaneringssystem stegvis. Det är lätt att det blir för komplext när visa delar av verksamheten ser möjligheterna med lösningen. Börja med några enkla steg så att ni kommer igång och ha sedan en plan för ytterligare förbättringar framöver.
  • När resursplaneringen hänger ihop med tidrapporteringen går det att genomföra värdefulla analyser som till exempel varför vissa konsulter verkar vara upptagna, men trots det har en låg debitering.
  • Med proaktiv resursplanering i era potentiella affärsmöjligheter/ projekt blir det enklare att hantera verksamhetens behov med hänsyn till kortsiktig resursplanering och långsiktig kapacitetsplanering.
  • Det är väldigt vanligt att resursplaneringen i verksamheten sker i olika typer av verktyg. För att få effektivitet bör ni välja ett gemensamt resursplaneringsverktyg för hela verksamheten. På så sätt kan ni öka transparensen och optimera resurserna på alla nivåer.

Det här är en del av våra tankar kring resursplanering och några resursplanerings tips. Detta är baserat på vår långa erfarenhet för projekt och verksamhetsstyrning sedan Exicom grundades för snart 30 år sedan.