Plantvision väljer Copernicus Business Suite

Exicom har tecknat avtal med Plantvision om att implementera Copernicus Business Suite. Installationen omfattar projektplanering, resursplanering, tidrapportering, projektredovisning, fakturering, redovisning, kund- och leverantörsreskontra.

Om Plantvision
PlantVision levererar integrerade lösningar och professionella tjänster som signifikant ökar verkningsgraden inom olika verksamheter. Kunderna ges möjlighet att öka sin lönsamhet, skapa bättre förutsättningar för ständiga förbättringar samt stärka sina långsiktiga konkurrensfördelar.