Ny styrelseordförande till Exicom Software AB

Exicom Software AB har tillsatt Bosse Nordlander som ny styrelseordförande till Exicom Software AB från och med september 2017.

Tidigare ordförande Arne Fridmar har valt att bli styrelseledamot för att med kraft, arbeta mer operativt i bolaget med produktutvecklingen av Copernicus Business Suite.

Tillsättningen av Bosse Nordlander som ny styrelseordförande är ett led i ökat försäljningsfokus av bolagets egenutvecklade projektinriktade affärssystem Copernicus Business Suite. Bosse har mer än 30 års erfarenhet från IT verksamheter med standardprodukter för Bank och Finans. De senaste 20 åren i olika VD liknande roller.

– Vi är glada över att Bosse har tackat ja till ordförandeposten och att han får en mer aktiv del i bolagets utveckling framåt, säger Sten Petersson, VD Exicom Software AB. Jag ser fram emot ett nära samarbete med Bosse och med hans erfarenhet inom mjukvaror och försäljning kommer han att spela en viktig roll för oss på Exicom Software. Exicom Software är nu inne i en väldigt positiv förändringsutveckling. Byte av styrelseordförande är en del som ska hjälpa oss att som ett ägarstyrt bolag som funnits i 30 år nu växla upp och sikta på kraftig tillväxt, avslutar Sten Petersson.

Bosse Nordlander har verkat som Styrelsemedlem i Formpipe Software AB (publ) sedan 2009 och dess ordförande sedan 2013. Bosse är vidare engagerad som styrelseordförande i Time People Group sedan september 2017. Tidigare extern styrelseerfarenhet bl a Qtema som styrelseordförande, Extenda Financial Solution AB som styrelseledamot och har lång branscherfarenhet.

– Jag ser fram emot att tillträda under en så spännande fas i bolaget. Jag hoppas, med min bakgrund, kunna bidra till bolagets utveckling, säger Bosse Nordlander, styrelseordförande, Exicom Software AB. Det ska också bli spännande att få vara en del av det strategiarbete som pågår kring bolagets framtida utvecklingsresa.

– Jag vill också tacka Arne Fridmar för hans värdefulla insatser och engagemang. Vi är mycket glada över att vi fortsatt har tillgång till hans expertis, avslutar Bosse Nordlander.

Exicom Softwares styrelse består av Bosse Nordlander (Styrelseordförande), Sten Petersson (VD), Arne Fridmar, Ingemar Fridmar, Lars Berglöf, Magnus Lundbom.