Ny marknads- och försäljningschef till Exicom Software

Exicom välkomnar sin nya marknads- och försäljningschef, Magnus Lundbom. Han tillträdde vid årsskiftet, och kommer närmast från IHM Business School – där han var verksam som försäljningschef. Magnus har arbetat många år med flera olika projektverktygsleverantörer, och ser nu fram emot att få arbeta med Exicom och deras kunder.

Att gå från att vara försäljningschef till att kombinera rollerna marknads- och försäljningschef är inget Magnus Lundbom är främmande för. Tvärtom är han övertygad om att kombinationen är ett lyckat drag.

– Jag har alltid trott på ett nära samarbete mellan marknad och sälj, säger Magnus, där respektive aktiviteter kuggar i varandra. Samordnade skapar de mycket bättre resultat än var för sig.

Exicom har under flera år vuxit kraftigt. Magnus vill nu, med sin friska blick, börja med att konsolidera produktportföljen. Samtidigt vill han säkerställa att försäljningen får stöd av rätt kombination marknadsaktiviteter och kommunikativa budskap.

– Exicom erbjuder redan många fantastiska produkter, men vi måste hela tiden vara lyhörda gentemot vår marknad. Därför kommer jag jobba aktivt med att utveckla vårt erbjudande och hur vi för fram vårt budskap, säger Magnus med betoning på ”och”. Det kommer långsiktigt att öka både kundnöjdheten och försäljningen.

Magnus arbetar förstås inte ensam med dessa frågor, utan tillsammans med flera kolleger. Hans ledarskap går ut på att hitta ett samspel mellan företagets organisation och affärsmodell.

– Att utveckla en organisation handlar om att förstå sin marknad och samtidigt lyssna på sina medarbetare, menar Magnus. Hittar man rätt balans där, får man helt andra förutsättningar att skapa positiva resultat – i ordets alla bemärkelser.

Magnus är 43 år, gift och har två barn. Han gillar att resa, och han intresserar sig mycket för personlig utveckling av alla slag.

Vi ser fram emot Magnus utvecklande ledarskap och inspirerande energi, och välkomnar honom än en gång till Exicom!

Du når Magnus Lundbom på +46-(0)709-17 95 71, via mejl eller LinkedIn.