Lönsamma projektverksamheter

Vi vågar påstå att många företag i praktiken styr sin verksamhet efter backspegeln eftersom det ofta är svårt att få fram rätt beslutsunderlag i rätt tid. Detta leder inte sällan till sena och felaktiga beslut, försenade leveranser och försämrad lönsamhet.

Genom rätt IT-lösningar och tjänster hjälper vi våra kunder att förbättra sin handlingskraft så de kan skapa värde på ett effektivare sätt.

Alltsedan 1988 har vi levererat lösningar för projekt- och verksamhetsstyrning genom vår egenutvecklade produktserie Copernicus Business Suite.

Genom våra kunder lär vi oss hela tiden något nytt om vad som krävs för att driva en lönsam projektverksamhet. Många av dessa lärdomar fångar vi upp i nya releaser av vår produktserie, men vi vill med detta nyhetsbrev även dela med oss av våra erfarenheter och nyheter från marknaden.

På den här delen av vår webbplats kan du i fortsättningen följa vad som händer i vår verksamhet!

Sten Peterson
CEO, Exicom