Länsförsäkringar installerar fler moduler från Copernicus

Länsförsäkringar har tagit beslut om att installera Copernicus moduler för projektplanering och portföljstyrning. Lösningen kommer att användas för Länsförsäkringars utvecklingsprojekt och är integrerad med den befintliga installationen av Copernicus Projektredovisning och Tidrapportering. Fördelarna är att man då får en heltäckande lösning för hela uppdragsverksamheten från projektidé till leverans samt att man får en driftmässig lösning för helheten.