Exicom Software bidrar till miljön

Det har varit mycket skriverier om miljön och Parisavtalet på sistone. Internationellt pågår en diskussion om den globala uppvärmningen och effekterna av denna.

Vi på Exicom Software arbetar medvetet med miljöfrågor och hur vi kan arbeta med hållbar utveckling. Vi har idag flera olika aktiviteter som vi arbetar med för att ta hand om vår jord och miljön. Vi arbetar efter tesen att ”alla kan göra någonting” som Morgan Alling säger. Vårt arbete innefattar bland annat att bidra till att bromsa den globala uppvärmningen, säkra hållbar produktion och konsumtion.

Med tanke på allt som skrivs just nu har vi idag gett en extra gåva till WWF som arbetar Internationellt med att förbättra miljön.

Kan ni också göra något extra för miljön just nu?

 

Världsnaturfonden WWF kämpar för att skydda de mest hotade och unika arterna och livsmiljöerna på planeten. Vi arbetar också för att mänskligheten ska fördela jordens resurser rättvist och använda dem på ett hållbart sätt. För att nå våra mål jobbar vi såväl på politisk nivå som ute i fält och i tätt samarbete med lokalbefolkningar runt om i världen. WWF finns i över 100 länder, har fler än fem miljoner supportar och driver tusentals projekt inom allt från tjuvjaktsbekämpning till klimatsmarta energilösningar.

Det här gör WWF för klimatet

WWF arbetar på flera plan med klimatfrågan. Det rör sig om allt från projekt som rör enskilda områden och arter, till omfattande initiativ rörande nationella och internationella överenskommelser.

Genom opinionsbildning mot allmänhet och politiker ska samhället göra den omställning som krävs för att rädda vår planet. Samarbetet med företag, investerare, innovatörer och städer som vill bidra till en hållbar framtid är centralt. Här presenteras ett axplock av WWFs många projekt. 

WWF samarbetar med företag och samhälle

Alla goda krafter inom samhälle och näringsliv är viktiga och behövs för att minska utsläppen av växthusgaser. Därför samarbetar WWF med många av samhällets aktörer och intressenter för att identifiera och utveckla lösningar.

  • Hållbara städer med One Planet City Challenge
  • Climate Solvers – innovationsbolagen
  • Climate Savers – företagen som leder utvecklingen
  • WWFs initiativ för klimatet i Kina
  • WWF påverkar politikerna i rätt riktning

Läs mer på WWFs hemsida.