Exicom + Silber Software = Exicom Software AB

Från den 1 januari 2014 heter vi Exicom Software AB. Förutom smärre ändringar för våra kunders ekonomiavdelning, så kommer ni inte att märka någon skillnad.

Vi har helt enkelt samlat all vår verksamhet i vårt helägda dotterbolag Silber Software AB, som numera heter Exicom Software AB.

I praktiken innebär detta att ni kan komma behöva uppdatera era leverantörsuppgifter (se nedan), och att all fakturering från och med den 1 januari 2014, samt avtal avseende 2014, kommer att ske från Exicom Software AB.

I övrigt är det inga förändringar, utan vi kommer även i fortsättningen att leverera lösningar för projekt- och uppdragsverksamheter med Copernicus Business Suite.

Med vänliga hälsningar

Sten Petersson
VD, Exicom Software AB

 

Exicom Software AB
Stureplan 4A
114 35 Stockholm

Organisationsnummer 556728-3584
Bankgironummer 5090-8292