Exicom lanserar en integration med AAA Soliditet AB

Lösningen ger dagligt uppdaterad kreditvärdering och limit – enligt Soliditets nordiska kreditvärderingssystem – direkt in i Copernicus Kundreskontra. Larmlistor, som kombinerar information om förändringar i kreditvärdighet med information om vad som är obetalt som och vad som är ofakturerat, kan automatiskt skickas ut till såväl kundansvariga som ekonomiavdelningen.

Copernicus Kundreskontra har samtidigt också kompletterats med Soliditets ratingkoder och händelsekoder. Möjlighet finns därmed att göra enklare analyser med Kundreskontran fördelad på ratingkoder.

En stor fördel med denna lösning är att den automatiserar hanteringen av kreditrating och ger snabb information till berörda medarbetare. Ni får tidiga varningssignaler som hjälper er undvika kreditrisker, och ni kan upptäcka och ta vara på positiva förändringar. Med ökad kunskap och bra verktyg får ni bättre kontroll som kan ge er ökade intäkter, lägre kostnader samt förbättra kapitalbindningen.

Läs mer om AAA Soliditet AB här »