Exicom Software ger hög IT säkerhet och hög sekretess

Organisationer och företag som ställer krav på hög IT säkerhet och hög sekretess väljer Exicom Software.

Exicom Software har under många år haft ett samarbete och partnerskap med driftleverantören GleSYS. Tillsammans har vi utvecklat en mycket hög IT säkerhet och hög sekretess för lösningen Copernicus Business Suite som är ett projektinriktat affärssystem som utvecklats i snart 30 år. Idag är systemet ett av marknadens mest kompletta projektinriktade affärssystem med många stora och medelstora kunder.

Våra kunder på Exicom Software ställer mycket höga krav på säkerhet, up-time, datalagring i Sverige, sekretess och annat som för oss är självklart. Vi har idag flera kunder som till exempel Rättsmedicinalverket, FOI, Försäkringskassan, Naturvårdsverket och flera andra som ställer mycket höga krav på säkerhet och sekretess som valt vår lösning.

 • Egen drift – Drift av Copernicus Business Suite i sin egen drift miljö innanför sina brandväggar.
 • Privat Molntjänst – Exicom Softwares drift i samarbete med partnern GleSYS.
 • Molntjänst – Exicom Softwares unika lösning för att komma igång snabbare och slippa alla frågor om drift och säkerhet. Allt hanteras av Exicom Software.

All drift hos Exicom Software hanteras av GleSYS som är en svensk IT-leverantör vilket medför att våra svenska kunders data alltid förvaras inom landets gränser. GleSYS miljö är baserad på moderna datorhallar, byggda för att medge en avbrottsfri drift av affärskritiska applikationer.

Driftlösningen hos Exicom Software innebär att våra kunder kan välja och få följande utöver hög prestanda, back-up löpande varje dag, hög IT säkerhet, hög sekretess mm:

 • Nätverk

  • Nätverket består av redundanta core-routrar med redundanta backbone-switchar vilket medger redundanta anslutningar till respektive rack för att garantera maximal up-time. Följande internetleverantörer är anslutna till backbone-nätet: Telia International Carrier, Telenor, Tele2, Portlane och Cogent.
 • Kraftförsörjning och kyla

  • Varje zon i miljön är försedd med eget UPS-aggregat. Vid avbrott i det fasta elnätet finns dubbla dieselaggregat stand-by för att försörja miljön med elkraft. Varje zon har redundanta (N+2) kylanläggningar.
 • Brandskydd

  • Datorhallarna är försedda med samplade detektorer för att snabbast möjligt upptäcka rök eller brand och ett automatiskt släcksystem med gas för att skydda elektrisk utrustning.
 • Fysisk säkerhet

  • Ett centralt passersystem styr tillgången till miljön. Samtliga lokaler är övervakade av minst en övervakningskamera. Vid icke kontorstid ronderas miljön av väktare.
 • Servrar

  • Servrar är skyddade med brandväggar och antivirus och övervakas av Exicoms centrala övervakningssystem såväl vad gäller system som applikation och databas. Servrarnas förvaltas enligt en förvaltningskalender som omfattar applikation, databas och systemförändringar.

Vill ni säkra att ert affärssystem håller hög IT säkerhet och hög sekretess som Copernicus Business Suite kontakta oss så berättar vi mer.