Ett klokt beslut från Karolinska Institutet

Karolinska Institutet har valt Copernicus Time och Copernicus Mobile från Exicom Software för att effektivisera sin tidrapportering.

Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. Visionen är att bidra på ett avgörande sätt till att förbättra människors hälsa. Uppdraget är att bedriva forskning och utbildning och att samverka med det omgivande samhället. I Sverige står Karolinska Institutet för drygt 40 procent av den medicinska akademiska forskningen och har det största utbudet av medicinska utbildningar. Sedan 1901 utser Nobelförsamlingen vid Karolinska Institutet mottagare av Nobelpriset i fysiologi eller medicin. Karolinska Institutet har ca 5000 medarbetare och över 6000 helårsstudenter per år.

”Vi tittade på många olika tidrapporteringslösningar med app och kom fram till att den enda som klarade våra behov var Copernicus Time med Copernicus Mobile. Med Copernicus kommer vi kunna underlätta för alla medarbetare att göra sin tidrapportering snabbt, modernt, enkelt och smidigt via sina mobiler.”
Säger Ramtin Ashhadi, Projektledare Karolinska Institutet.

Copernicus Time är en webbbaserad tjänst som gör det lätt för Karolinska Institutet att komma igång snabbt och har stora möjligheter att växa in i lösningen. Med Copernicus Mobile ger möjlighet för Karolinska Institutets medarbetare att tidrapportera var och när de vill på ett mycket enkelt och smidigt sätt. Detta gör att det blir enklare att få in tidrapporter i tid och ger möjlighet att få kontroll på tiden i projekten snabbare. Med attestfunktioner i mobilapp och på webben blir det enklare att godkänna tidrapporter.