Emric väljer Copernicus Pro

Det multinationella IT företaget Emric AB, med huvudkontor i Stockholm, har valt Copernicus Pro för att optimera sin resurs- och projektplanering.

Emric erbjuder banker och finansbolag produkter och tjänster som supporterar hela värdekedjan för lån och leasing – från försäljning, kreditberedning, administration och kundvård fram till kreditens avslut. Företaget har för närvarande 60 banker och finansbolag som kunder och installationer i 24 olika länder.

Emric arbetar i nära samarbete med sina kunder och har en gedigen erfarenhet av finansiell verksamhet. Utmärkande för projektverksamheten är att de kombinerar traditionell och agil projektstyrning.  En av Copernicus Pro’s verkliga styrkor är att det finns ett stöd för att kunna kombinera ett agilt och traditionellt sätt att planera och följa upp sin projektverksamhet. Lösningen ger projektledare och teammedlemmar möjligheten att överblicka, samplanera och detaljplanera sina projekt.

Införandet av Copernicus Pro är i full gång och väntas vara i drift vid årsskiftet.