Danfoss väljer Copernicus

Danfoss Värmepumpar AB, en del av Danfoss Group och som utvecklar, producerar och marknadsför värmepumpssystem för uppvärmning, varmvatten och kyla har valt Copernicus för att sköta sin projektplanering, resursplanering, projektportföljhantering och tidrapportering.

Danfoss har funnits i över 80 år och har som målsättning att skapa morgondagens lösningar. De strävar hela tiden efter att förbättra sina resultat och sitt rykte. De förtjänar kundernas lojalitet genom att utmärka sig inom kvalitet, tillförlitlighet och innovation där ambitionen alltid är att överträffa kundernas förväntan. Danfoss välkomnar mångfald och värdesätter hållbara resultat.

Magnus Larsson, R&D manager på Danfoss Värmepumpar säger “Vi har under flera år använt en äldre lösning för vår projektplanering och resursplanering. För att utveckla vårt arbete och säkra våra projekt på bästa sätt har vi utvärderat flera alternativ och valet föll slutligen på Copernicus.” Magnus säger även att ”Copernicus passar oss väldigt bra för att det är en modern lösning som funnits länge och gör det möjligt för oss att följa upp våra resurser på bästa sätt. Med Copernicus kommer vi att få den kontroll och uppföljning av våra projekt och resurser som vi behöver. Att det dessutom finns appar för att enkelt kunna tidrapportera gör att vi snabbt och enkelt kommer att få in tiderna i projektet”

Exicom Software erbjuder en webbaserad lösning av Copernicus som kommer ge Danfoss Värmepumpar ett mobilt och enkelt tidrapporteringssystem, effektiv resursplanering, och lönsammare projekt. Införandet av Copernicus inleds i november 2016 och lansering är satt till januari 2017.

Exicoms långsiktiga mål är att leverera helhetslös­ningar till tjänsteföretag som skapar kontroll på processen offert till leverans. Att driva digitalisering är idag central för de flesta företag och kraven på effektiva lösningar för tjän­steverksamheter är i dag högre än någonsin. Exicoms vision är därför också större än våra konkurrent­ers!

Exicoms vision är:

  • Automatisera tidrapporten. Det underlättar för medarbetaren och ökar ledningens kontroll.
  • Automatisera attester. Det underlättar för chefer och ökar ledningens kontroll.
  • Automatisera fakturering. Det förbättrar cash management och minska administration.
  • Automatisera planering. Det minskar adminis­tration och ökar träffsäkerhet i leveranser.

Danfoss skapar lösningar för morgondagens drömmar redan idag. Danfoss spelar en aktiv roll inom de huvudsakliga tillväxtområdena i en värld som förändras i snabb takt: infrastruktur, livsmedel, energi och klimat står i fokus för vår verksamhet. Städer som når ända upp i skyn och rymmer miljontals invånare. En rikare skörd som kan mätta världens växande befolkning. Färsk mat och barn som slipper frysa i en värld som kan göra mer med mindre. Det är så vi skapar morgondagens lösningar.