Copernicus Mobile Manager (cManager)

Tidattestering för arbetsledare med smartphones och surfplattor.

Appen cManager samlar hela processen för tidrapportering i ett smidigt mobilt gränssnitt. Arbetsledaren kan nu enkelt hålla sig uppdaterad och löpande attestera tidrapporter samt se vem som inte rapporterat. Tillsammans med cTimeSheet erbjuder cManager ett kraftfullt verktyg för en effektivare tidrapportering.

En effektiv tidrapportering handlar väldigt mycket om goda vanor. Copernicus mobila lösningar bidrar till en modernare och mer förenklad process för tidrapportering. Medarbetaren rapporterar frekvent via cTimeSheet och arbetsledaren följer upp och attesterar löpande via cManager. Med goda vanor håller man kapitalbindningen till ett minimum.

Här får du bland annat tillgång till, attestering, hantering av över-, flex och saldotid, påminnelser vid saknad rapport, stöd för ersättande attestant och många fler funktioner.

Våra appar är utformade för den rörliga organisationen. Du kan tidrapportera när du är ute och reser, mellan kundmöten, när du sitter hos kund och jobbar eller på väg hem. Den kan även användas när du inte kommer åt det mobila nätet, t ex på flyget eller tåget. När du sedan har tillgång till nätet igen slutförs synkroniseringen.

Appen finns för smartphones och surfplattor, både till Apple iOS och Android.

Med en smidig, mobil tidrapportering lägger du grunden till goda vanor, förbättrad kapitalbindning och ökad debiteringsgrad. Hör av dig till oss om du vill veta mer om våra appar eller våra övriga produkter.